سفارش تبلیغ
صبا
دانش خود را نادانى میانگارید ، و یقین خویش را گمان مپندارید ، و چون دانستید دست به کار آرید ، و چون یقین کردید پاى پیش گذارید . [نهج البلاغه]
وبلاگ عاشقانه ها
دربارهوبلاگ عاشقانه ها


ashegh 2013
پیوندها